– Miễn phí 1 buổi học thử để đánh giá trình độ, năng khiếu trị giá 300.000vnđ

– Tặng miễn phí 50 giờ tập đàn tại trung tâm trị giá 1.000.000vnđ

– Tặng ngay khoá học Piano cơ bản online trị giá 600.000vnđ