Học viên: Nguyễn Phương Linh

Học viên: NGUYỄN PHƯƠNG LINH 
​Lớp giảng viên: ThS. Đỗ Huy Khánh

Đạt điểm xuất sắc Piano Grade 5 Trinity College London


 
Tags:,

Tin cùng danh mục

#Đăng ký nhân thông tin
Đăng ký nhận tin